aida freediving

 קורס צלילה חופשית

מסלול לימודי ערב במרינה תל אביב

קורס צלילה חופשית הוא הבסיס לצלילה חופשית מהנה ובטוחה. במועדון צלילה חופשית תל אביב אנחנו מציעים קורסי צלילה חופשית במגוון רמות. הקורסים שלנו מתקיימים בכיתה במרינה תל אביב והיציאה לים במסגרת הקרוס היא באמצעות יאכטה ברמה הגבוהה ביותר. ניתן לקרוא עוד על בחירת קורס צלילה חופשית בים התיכון במאמר שפרסמנו בנושא. המדריך הראשי במועדון הוא שלומי גולדשטיין - שיאן ישראל מספר פעמים שצלל לעומק של יותר מ 120 מטרים נשימת אוויר אחת.

בנות בצלילה חופשית

קורס היכרות צלילה חופשית - AIDA1

דרישות סף:

 1. גיל 18 ומעלה (או אישור הורים חתום מגיל 16)

 2. יכולת שחייה של 100 מטר ללא עצירה

תנאי מעבר לסיום הקורס: אין

מספר מפגשי כיתה: 1

מספר יציאות לים: 1

סכ״ה יום אחד (6-8 שעות)

נושאים מרכזיים בקורס: מחזור הנשימה בצלילה חופשית, פיזיולוגיה בסיסית, השוואת לחצים, בטיחות, סגנונות בצלילה חופשית וציוד צלילה חופשית

בטיחות בצלילה חופשית

צולל חופשי - AIDA 2

דרישות סף:

 1. גיל 18 ומעלה (או 16 ומעלה בחתימת הורים)

 2. יכולת שחייה של 200 מטר ללא עצירה או 300 מטר עם מסיכה, שנורקל וסנפירים

תנאי מעבר בסוף הקורס:

 1.  עצירת נשימה סטטית של 2 דקות

 2. צלילה דינמית בבריכה למרחק של 40 מטר

 3. צלילה לעומק מינימלי של 16 מטר

 4. מעבר של בחינה עיונית בציון מינימום של 75

מספר מפגשי כיתה: 2

מספר תרגולי בריכה: 1

מספר יציאות לים: 3

סה״כ: יומיים וחצי (15-20 שעות)

נושאים מרכזיים בקורס: נצלול לעומק הפיזיולוגיה של צלילה חופשית ונלמד על מערכות הדם והנשימה, מלמד לתרגל השוואת לחצים, בטיחות והגשת עזרה מתחת למים, נתרגל מספר סיגנונות בצלילה חופשית כולל סגנונות הבריכה והעומק.

test1-7.jpg
צלילה חופשית ללא עזרים

AIDA3
צולל חופשי מתקדם

דרישות סף: 

 1. גיל 18 ומעלה (16 ומעלה באישור הורים)

 2. יכולת שחייה של 200 מטר ללא עצירה או 300 מטר עם סנפירים

 3. השלמת קורס AIDA 2 או ביצוע מבחן מעבר

תנאי מעבר בסוף הקורס:

 1. עצירת נשימה סטטית של 2:45 דק׳

 2. צלילה דינמית בבריכה למרחק 45 מטר

 3. צלילה לעומק מינימלי של 24 מטר (ועומק מקסימלי 30מ')

 4. מעבר של בחינה עיונית בציון מינימום של 75

מספר מפגשי כיתה: 3

תרגול בבריכה: 2

מספר אימונים בים: 4

סה״כ: 3 ימים

נושאים מרכזיים בקורס: פיזיולוגיה מתקדמת של הצלילה החופשית, השוואת לחצים מתקדמת, בטיחות והגשת עזרה מתחת למים, הבנה מעמיקה של פציעות צלילה חופשית, תרגול סגנונות בצלילה חופשית כולל סיגנונות הבריכה והעומק ופיתוח טכניקות אימון אישיות.

עוזר מדריך
MASTER-AIDA4

סנפירים לצלילה חופשית

דרישות סף: 

 1. גיל 18 ומעלה

 2. השלמת קורס AIDA3 או ביצוע מבחן מעבר

 3. תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף כולל CPR.

תנאי מעבר בסוף הקורס:

 1. עצירת נשימה סטטית של 3:30 דק׳

 2. צלילה דינמית בבריכה למרחק 70 מטר

 3. צלילה לעומק מינימלי של 32 מטר (ועומק מקסימלי 40מ')

 4. מעבר של בחינה עיונית בציון מינימום של 75

מספר מפגשי כיתה: 3

תרגול בבריכה: 2

מספר אימונים בים: 4

סה״כ: 6 ימים

נושאים מרכזיים בקורס: פיזיולוגיה ופיזיקה, השוואת לחצים מעבר לנפח שארית, שיטות אימון בנפח שארית, תפקיד עוזר המדריך, פציעות צלילה חופשית, פיתוח טכניקות אימון אישיות ותזונה מותאמנת לאימוני צלילה חופשית.

קורסי צלילה חופשית באילת

מועדון צלילה חופשית תל אביב פועל בשיתוף פעולה עם בית הספר של אלון ריבקינד באילת

צלילה חופשית באילת

הקורסים הקרובים שלנו

 • קורס היכרות בצלילה חופשית- מחזור אוקטובר 2022
  יום ג׳, 25 באוק׳
  FreeDivingTLV - צלילה חופשית תל אביב
  25 באוק׳, 18:00 – 21:30
  FreeDivingTLV - צלילה חופשית תל אביב, אליעזר פרי 14, תל אביב יפו, 61162, ישראל
  קורס ההיכרות עם צלילה חופשית ברמת AIDA1. קורס AIDA1 מורכב שני מפגשים (עיוני ומעשי) והעומק המקסימלי הוא 10מ'. תאריך הקורס הינו התאריך למפגש העיוני שיתקיים בכיתה במרינה תל אביב בשעות הערב. את מועד המפגש המעשי נתאם יחד בכיתה ועל פי תחזית מזג האוויר.

צור איתנו קשר