aida-logo.png

 קורסי צלילה חופשית בים תיכון

test1-11_edited.jpg

קורס היכרות צלילה חופשית - AIDA 1

דרישות סף:

 1. גיל 18 ומעלה (או אישור הורים חתום מגיל 16)

 2. יכולת שחייה של 100 מטר ללא עצירה

תנאי מעבר לסיום הקורס: אין

מספר מפגשי כיתה: 1

מספר יציאות לים: 1

סכ״ה יום אחד (6-8 שעות)

נושאים מרכזיים בקורס: מחזור הנשימה בצלילה חופשית, פיזיולוגיה בסיסית, השוואת לחצים, בטיחות, סגנונות בצלילה חופשית וציוד צלילה חופשית

test1-4.jpg

קורס צולל חופשי - AIDA 2

דרישות סף:

 1. גיל 18 ומעלה (או 16 ומעלה בחתימת הורים)

 2. יכולת שחייה של 200 מטר ללא עצירה או 300 מטר עם מסיכה, שנורקל וסנפירים

תנאי מעבר בסוף הקורס:

 1.  עצירת נשימה סטטית של 2 דקות

 2. צלילה דינמית בבריכה למרחק של 40 מטר

 3. צלילה לעומק מינימלי של 16 מטר

 4. מעבר של בחינה עיונית בציון מינימום של 75

מספר מפגשי כיתה: 2

מספר תרגולי בריכה: 1

מספר יציאות לים: 3

סה״כ: יומיים וחצי (15-20 שעות)

נושאים מרכזיים בקורס: נצלול לעומק הפיזיולוגיה של צלילה חופשית ונלמד על מערכות הדם והנשימה, מלמד לתרגל השוואת לחצים, בטיחות והגשת עזרה מתחת למים, נתרגל מספר סיגנונות בצלילה חופשית כולל סגנונות הבריכה והעומק.

test1-7.jpg
test1-5.jpg

קורס צולל חופשי מתקדם - AIDA 3

דרישות סף: 

 1. גיל 18 ומעלה (16 ומעלה באישור הורים)

 2. יכולת שחייה של 200 מטר ללא עצירה או 300 מטר עם סנפירים

 3. השלמת קורס AIDA 2 או ביצוע מבחן מעבר

תנאי מעבר בסוף הקורס:

 1. עצירת נשימה סטטית של 2:45 דק׳

 2. צלילה דינמית בבריכה למרחק 45 מטר

 3. צלילה לעומק מינימלי של 24 מטר (ועומק מקסימלי 30מ')

 4. מעבר של בחינה עיונית בציון מינימום של 75

מספר מפגשי כיתה: 3

תרגול בבריכה: 2

מספר אימונים בים: 4

סה״כ: 3 ימים

נושאים מרכזיים בקורס: פיזיולוגיה מתקדמת של הצלילה החופשית, השוואת לחצים מתקדמת, בטיחות והגשת עזרה מתחת למים, הבנה מעמיקה של פציעות צלילה חופשית, תרגול סגנונות בצלילה חופשית כולל סיגנונות הבריכה והעומק ופיתוח טכניקות אימון אישיות.

קורסי צלילה חופשית באילת

מועדון צלילה חופשית תל אביב פועל בשיתוף פעולה עם בית הספר של אלון ריבקינד באילת

free2be.jpg